Login Form

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

          เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายพรเทพ เมธาพิทักษ์ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ LOCAL โต้ EGAT ตอบ ตอน “สำนึกอาสา พัฒนายั่งยืน” ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ปรับปรุงแปลงเกษตร ต่อเติมโรงเรือนไก่พันธุ์ไข่ กิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงห้องสมุด และภูมิทัศน์รอบโรงเรียน เป็นต้น เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบแทนความดีให้กับสังคม แบ่งปันความสุข เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่โรงเรียนและชุมชน

          ต่อมา วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานได้ร่วมเป็นวิทยากรในฐาน “ชีววิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ” โดยมี นายสุทธินันท์ ศรีนวมะ ช่างระดับ ๗ ให้ความรู้โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การขยายจุลินทรีย์ การทำฮอร์โมนผลไม้ การทำปุ๋ยปลาหมัก การทำปุ๋ยแห้ง (โบกาฉิ) เป็นต้น

 

59OCT12 2

บุคคลออนไลน์

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1092878
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
774
1594
5761
694385
28726
35492
1092878

Your IP: 10.20.222.245
2017-08-24 12:04