krabi portal icons

m homepage side banner callcenter

egat info go th

284 banner

          เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายพรเทพ เมธาพิทักษ์ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ LOCAL โต้ EGAT ตอบ ตอน “สำนึกอาสา พัฒนายั่งยืน” ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ปรับปรุงแปลงเกษตร ต่อเติมโรงเรือนไก่พันธุ์ไข่ กิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงห้องสมุด และภูมิทัศน์รอบโรงเรียน เป็นต้น เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบแทนความดีให้กับสังคม แบ่งปันความสุข เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่โรงเรียนและชุมชน

          ต่อมา วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานได้ร่วมเป็นวิทยากรในฐาน “ชีววิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ” โดยมี นายสุทธินันท์ ศรีนวมะ ช่างระดับ ๗ ให้ความรู้โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การขยายจุลินทรีย์ การทำฮอร์โมนผลไม้ การทำปุ๋ยปลาหมัก การทำปุ๋ยแห้ง (โบกาฉิ) เป็นต้น

 

59OCT12 2

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

บุคคลออนไลน์

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1096534
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
760
1391
8977
693080
26890
45361
1096534

Your IP: 10.20.222.245
2018-01-20 23:58

Login Form