krabi portal icons

m homepage side banner callcenter

egat info go th

284 banner


  1. เขื่อนศรีนครินทร์
  2. เขื่อนท่าทุ่งนา
  3. เขื่อนแก่งกระจาน
  4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
21 พ.ย. 2560 14:23 - Super User
เขื่อนศรีนครินทร์ ติดตามแผ่นดินยุบทรุดตัว

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายประเสริฐ  อินทับ  ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ นำพาผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนศรีนครินทร์ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
31 ต.ค. 2560 13:56 - แผนกประชาสัมพันธ์
เขื่อนศรีนครินทร์ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร. ๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
27 ต.ค. 2560 11:16 - แผนกประชาสัมพันธ์
เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชวลิต  กันคำ  วิศวกรระดับ๑๑ เขื่อนศรีนครินทร์ นำพาผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
03 ก.ย. 2560 15:08 - แผนกประชาสัมพันธ์
เขื่อนศรีนครินทร์ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ต.นาสวน

 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์  ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ นำพาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
03 ก.ย. 2560 15:05 - แผนกประชาสัมพันธ์
เขื่อนศรีนครินทร์ถ่ายทอดความรู้ชีววิถี

 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมควร  ฟักหอม  แผนกบำรุงรักษาบริเวณ เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
06 ต.ค. 2560 15:03 - เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนา ร่วมกับคณะครูนักเรียนนานาชาติสุขุมวิท  ชมรมวิทยุนครปฐม ร่วมทำฝายชะลอน้ำ

 

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2560 นายพฤฒินาถ ปทุมวงศ์ กทศ-ฟ. พร้อมด้วยจิตอาสาเขื่อนท่าทุ่งนา ร่วมกับคณะครูนักเรียนนานาชาติสุขุมวิท [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
06 ต.ค. 2560 14:56 - เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนา  ร่วมกับคณะครูนักเรียนนานาชาตินิสต์   ทำฝายชะลอน้ำ

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 จิตอาสาเขื่อนท่าทุ่งนา ร่วมกับคณะครูนักเรียนนานาชาตินิสต์ กำนันตำบลช่องสะเดา และชาวชุมชนบ้านแก่งปลากด [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
06 ต.ค. 2560 14:48 - เขื่อนท่าทุ่งนา
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560   ผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่อง ให้การต้อนรับคณะสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
06 ต.ค. 2560 14:39 - เขื่อนท่าทุ่งนา
ขอใช้ห้องประชุมเขื่อนท่าทุ่งนา ในการประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของตำบลช่องสะเดา

   วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายวสันต์ สุนจิรัตน์   กำนันตำบลช่องสะเดา ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมเขื่อนท่าทุ่งนา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
06 ต.ค. 2560 14:30 - เขื่อนท่าทุ่งนา
 ผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่อง  ให้การต้อนรับ

 

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560   ผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่อง ให้การต้อนรับคณะสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
15 พ.ย. 2560 14:15 - เขื่อนแก่งกระจาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญนาค อาทิตย์ วิศวกรระดับ ๗ นายพนม ปัถวี ช่างระดับ ๗ ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
15 พ.ย. 2560 14:13 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยแม่น้ำเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายบุญนาค อาทิตย์ วิศวกรระดับ ๗ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
15 พ.ย. 2560 14:10 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเขากลิ้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญนาค อาทิตย์ วิศวกรระดับ ๗ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
15 พ.ย. 2560 14:07 - เขื่อนแก่งกระจาน
มอบน้ำดื่ม  ถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน นำโดยนายอนันต์ ภูมิพฤกษ์ ช่างระดับ ๗ มอบน้ำดื่มจำนวน ๑,๕๐๐ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
15 พ.ย. 2560 14:05 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันปิยมหาราช

          เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกิตติพิชญ์ มีสุข ช่างระดับ ๗ พร้อมด้วยลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
11 พ.ย. 2559 15:50 - Super User
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หพศ-ฟ. 2/2559


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประกาศประกวดราคา [ ... ]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง...อ่านต่อ...


ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

บุคคลออนไลน์

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1012186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1462
1729
5578
611857
32664
46634
1012186

Your IP: 10.20.222.245
2017-11-22 18:22

Login Form