krabi portal icons

m homepage side banner callcenter

egat info go th

284 banner


  1. เขื่อนศรีนครินทร์
  2. เขื่อนท่าทุ่งนา
  3. เขื่อนแก่งกระจาน
  4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
12 เม.ย. 2561 15:10 - แผนกประชาสัมพันธ์
ร่วมประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง

เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง

วันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ สมบูรณ์ชัย [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
12 เม.ย. 2561 15:01 - แผนกประชาสัมพันธ์
สนับสนุนเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า

เขื่อนศรีนครินทร์ สนับสนุนเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ  อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
12 เม.ย. 2561 14:42 - แผนกประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ก้าวหน้า ปีที่ ๒๖

เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ก้าวหน้า ปีที่ ๒๖

วันที่​ ๓ เมษายน​ ๒๕๖๑   เวลา​ ๑๘:๓๐ น. กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์​ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
12 เม.ย. 2561 14:29 - แผนกประชาสัมพันธ์
ร่วมกับเครือข่ายมอบทุนการศึกษา

เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายมอบทุนการศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพิมพ์ญาดา ไกรกิจราษฎร์ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
12 เม.ย. 2561 14:09 - แผนกประชาสัมพันธ์
สนับสนุนประเพณีสงกรานต์เทศบาลเอราวัณ

เขื่อนศรีนครินทร์ สนับสนุนประเพณีสงกรานต์เทศบาลเอราวัณ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพงษ์เทพ​ เจริญ​วรรณ​ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์...อ่านต่อ...
21 มี.ค. 2561 15:36 - เขื่อนท่าทุ่งนา
พาชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และชุมชนตำบลช่องสะเดา ศึกษาดูงาน

วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2561 เขื่อนศรีนครินทร์ พาชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และชุมชนตำบลช่องสะเดา ศึกษาดูงาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
21 มี.ค. 2561 15:25 - เขื่อนท่าทุ่งนา
หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา พร้อมผู้ปฏิบัติงาน และจ้างเหมา ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าสร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันพุธที่ 21  กุมภาพันธ์  2561 นายพฤฒินาถ ปทุมวงศ์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา พร้อมผู้ปฏิบัติงาน และจ้างเหมา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
21 มี.ค. 2561 15:17 - เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนา โดยแผนกบำรุงรักษาโยธา ร่วมตีคอกฝายชะลอน้ำ โครงการก่อสร้างฝายถาวรและฝายผสมผสาน

วันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2561  เขื่อนท่าทุ่งนา โดยแผนกบำรุงรักษาโยธา ร่วมตีคอกฝายชะลอน้ำ โครงการก่อสร้างฝายถาวรและฝายผสมผสาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
21 มี.ค. 2561 15:11 - เขื่อนท่าทุ่งนา
หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ประชุมร่วมกับพลตรีเยี่ยมชัย บุตรดาวงศ์ กอ.รมน.กาญจนบุรี เรื่องการจัดการเตรียมทำฝายชะลอน้ำ โดยเป็นฝายถาวร

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายพฤฒินาถ ปทุมวงศ์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ประชุมร่วมกับพลตรีเยี่ยมชัย [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
21 มี.ค. 2561 15:04 - เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนาและชาวชุมชนตำบลช่องสะเดา ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเรวัตร สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี, นายพฤฒินาถ ปทุมวงศ์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขื่อนท่าทุ่งนา...อ่านต่อ...
26 เม.ย. 2561 14:07 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน นำชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานนิทรรศการ “กฟผ. รักออเจ้า เท่าเขา...เท่าทะเล” และตลาดชุมชน กฟผ. “มีสุขอึดตะปือนัง”

โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน นำชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ ออกร้านจำหน่ายสินค้า

ในงานนิทรรศการ “กฟผ. รักออเจ้า เท่าเขา...เท่าทะเล” [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
18 เม.ย. 2561 09:16 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน  สนับสนุนน้ำดื่มหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนเดช นิลพันธ์ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมผู้ปฏิบัติงาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
18 เม.ย. 2561 09:14 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน  จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๗ ปี หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๗ ปี พระพุทธสิริสัตตราช [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
18 เม.ย. 2561 09:05 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน พบปะทหารผ่านศึก มูลนิธิสายใจไทย

         เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพรเทพ เมธาพิทักษ์ วิศวกรระดับ ๙ นายธนเดช นิลพันธ์ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
18 เม.ย. 2561 08:59 - เขื่อนแก่งกระจาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน ร่วมพิธีในงานวันสายใจไทย ประจำปี ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพรเทพ เมธาพิทักษ์ วิศวกรระดับ ๙ นายธนเดช นิลพันธ์ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แก่งกระจาน...อ่านต่อ...
11 พ.ย. 2559 15:50 - Super User
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หพศ-ฟ. 2/2559


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประกาศประกวดราคา [ ... ]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง...อ่านต่อ...


ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

บุคคลออนไลน์

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1310069
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
598
1147
6766
908931
30125
43674
1310069

Your IP: 10.20.222.245
2018-06-21 11:21

Login Form